วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมส่วนในช่องกลางภาพ ภาพจิตรกรรมเริ่มเล่าเรื่องที่กลางภาพเหนือหน้าต่าง เป็นเรื่องราวของแม่กาเผือกที่อาศัยอยู่บนต้นโพธิ์ทะเล ขณะเกิดพายุใหญ่และไฟป่า ทำให้รังที่มีไข่ทั้ง 5 ฟองได้หลุดลอยไป และมีแม่ไก่เก็บไป 1 ฟอง แม่นาคเก็บไป 1 ฟอง แม่เต่าเก็บไป 1 ฟอง แม่โคเก็บไป 1 ฟอง และแม่สิงห์เก็บไป 1 ฟอง แต่ในภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในฝั่งขวาของภาพจิตรกรรมในช่องนี้ปรากฏภาพถูกฟูมฟักด้วยพญาไก่ และแม่โค ซึ่งไม่ปรากฏรูปแม่นาค แม่เต่าและแม่สิงห์ในห้องภาพนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.3.1
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
215.92×74.63 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels