ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 6 ภาพกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 6 ภาพกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลี และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสาสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ 700 ในปราสาทมีพระเวสสันดรประทับนั่งกลางช่องขวามือมีพระนางมัทรีและชาลีพระโอรส กัณหาพระราชธิดา พร้อมเหล่าข้าราชบริพารและสมนกำนัล ด้านหน้าแของปราสาทมีทั้งทหารและข้าราชบริพารแจกทานให้แก่ชาวเมืองสิพีทั้งชายหญิงที่อยู่ด้านล่างของปราสาท การแต่งกายของพระเวสสันดรทรงเครื่องทรงกษัตริย์ พระนางมัทรีเปลือยอกมีผ้ามาคลุมไหล่ มุ่นมวยทรงสูงไว้ด้านหลัง ส่วนการแต่งกายของสนมกำนัลและหญิงชาวเมืองสิพีเป็นรูปแบบของการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนคือ มีทั้งใส่เสื้อแขนยาวและเปลือยอกมีผ้ามาคลุมไหล่มุ่นมวยทรงสูงไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า”ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ทหารด้านหน้าปราสาทแต่งกายที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพคือสวมเสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าพื้นสีเรียบและมีลวดลาย และด้านหน้าของทหารมีชายนั่งอยู่ 2 คนแต่คลุมด้วยผ้าตั้งแต่ศีรษะ นอกจากนี้หน้าปราสาทด้านขวามือมีชายที่มีลักษณะของชายชาวไทยวนในล้านนาคือ มีลวดลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่านอนสูบกล้องยาสูบ ด้านล่างปราสาทเป็นชาวเมืองสิพีขณะมารอทาน มีรูปแบบการแต่งกายของชายหญิงไทยวนในล้านนา การแต่งกายของหญิงคือเปลือยอกสะพายย่ามขาวแซงแดง แต่มีการทำผมมุ่นมวยผมสูงต่างจากหญิงไทยวนที่นิยมทำมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในช่วงเวลานั้นของแถบนี้ ส่วนชายมีการแต่งกายคือ ไม่สวมเสื้อไว้ผมสั้นสะพายย่ามขาวแซงแดง นุ่งผ้ามีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่าที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนในแถบนี้ ด้านบนซ้ายเป็นหอกลองสูงสามชั้นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_06
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading