ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 5 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ 

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 5 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ 
เป็นเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ยกช้างปัจจัยนาเคนให้แก่พราหมณ์ทั้ง 8 ที่มาจากเมืองกลิงคราฐ เป็นเหตุทำให้ชาวเมืองสิพีเกิดความโกรธแค้น จึงขับไล่พระเวสสันดรพร้อมพระนางมัทรีและชาลีพระโอรส กัณหาพระราชธิดาออกจากเมืองสิพี ในภาพด้านล่างเป็นพราหมณ์ทั้ง 8 จากเมืองกลิงคราชขณะเข้าเฝ้าพระเวสสันดรและได้ทรงหลั่งทักษิโณทกยกช้างปัจจัยนาเคนให้ พระเวสสันดรทรงเครื่องทรงแบบทางกษัตริย์ ส่วนพราหมณ์ทั้ง 8 เครื่องแต่งกายที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของชายไทยในกรุงเทพเช่นกันคือ เปลือยอกนุ่งโจงกระเบนไว้ผมมุนมวยคล้ายพราหมณ์ ด้านบนเป็นเหตุการณ์ที่พราหมณ์ทั้ง 8 อยู่บนหลังช้างปัจจัยนาเคนพากลับเมิองกลิงคราฐ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels