ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 24 กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 24 กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์
กัณฑ์ที่12 ฉกษัตริย์ เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้า ณ อาศรมดาบสที่เขาวงกต พระเจ้ากรุงสัญชัยใช้เวลา 1 เดือน กับ 23 วัน  จึงเดินถึงเขาวงกต เสียงโห่ ร้องของทหารทั้ง 4 เหล่า พระเวสสันดรทรงคิดว่าเป็นข้าศึกมารบนนครสิพี จึงชวนนางมัทรีขึ้นไปแอบดูที่ยอดเขาพระนางมัทรีทรงมองเห็นกองทัพพระราชบิดาได้ทรงตรัสทูลพระเวสสันดรและเมื่อหกกษัตริย์ได้พบหน้ากันทรงกันแสงสุดประมาณ รวมทั้งทหารเหล่าทัพ ทำให้ป่าใหญ่สนั่นครั่นครืน ท้าวสักกะเทวราชจึงได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์และทวยหาญได้หายเศร้าโศก
ภาพวาดแผ่นนี้เป็นเหตุการณ์ของกัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ ภาพเริ่มด้านบนเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าสัญชัยได้มาพบพระเวสสันดรเพื่อให้อภัยและกลับไปครองเมืองสิพี ด้านล่างเป็นช้างในขบวนเสด็จและเหล่าทหารและข้าราชบริพาร   รูปแบบของที่ประทับของพระเวสสันดรเป็นแบบสถาปัตยกรรมของล้านนา ด้านหน้าเป็นพระเจ้าสัญชัยทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย์ ด้านซ้ายมีนางสนมกำนัลทูลถวายของแด่พระนางมัทรี รูปแบบของการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนคือ มีผ้ามาคลุมไหล่แต่มีการทำผมมุ่นมวยสูงไว้บนศีรษะ นุ่งผ้า”ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ข้าราชบิพารที่นั่งด้านหน้าที่ประทับแต่งกายในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพคือใส่เสื้อแขนยาวไว้ผมสั้น นุ่งโจงกระเบน และมีทหารที่ยืนอยู่ด้านล่างของที่ประทับที่สวมหมวกแบบที่เป็นวัฒนธรรมของตะวันตกที่รับผ่านมาจากกรุงเทพใส่เสื้อแขนยาวไว้ผมสั้น นุ่งโจงกระเบนเช่นกัน ส่วนทหารที่ยืนล่างซ้ายหน้าขบวนช้างสวมกูบหรือหมวกทรงยอดแหลมสูง เป็นหมวกที่ในอดีตที่ทหารมียศของล้านนาจะสวมใส่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_24
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels