ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 21 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช 

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 21 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช 
ภาพวาดแผ่นนี้เป็นส่วนหลังของกัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช เป็นตอนที่ชูชกได้รับพระราชทานค่าไถ่จากพระเจ้าสัญชัย เเละได้ไถ่ตัวสองกุมารจากชูชกตามที่พระเวสสันดรกำหนดคือ ชาลีกุมารถ้าจะไถ่ให้พ้นจากทาส ต้องไถ่ด้วยทองหนักหมื่นห้าพันตำลึง ส่วนกัณหานั้นต้องไถ่ด้วยทาสชายหญิง ช้าง ม้า โค รถ อย่างร้อยละร้อย กับทองแท่ง หนัก 5 พันตำลึง ในภาพด้านหน้าปราสาทเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าสัญชัยได้ไถ่ตัวสองกุมารจากชูชกตามที่พระเวสสันดรกำหนด ด้านหลังพระเจ้าสัญชัยเป็นเหล่าข้าราชบริพารและสนมกำนัลที่มายินดีที่ได้กัณหาและชาลีคืนมา กลางภาพเป็นพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีทรงอุ้มกัณหาและชาลีประทับอยู่ในปราสาทพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบรพารและสนมกำนัล รูปแบบของปราสาทเป็นแบบสถาปัตยกรรมของล้านนา พระเจ้าสัญชัยทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย์ส่วนพระนางมัทรีและเหล่านางสนมกำนัลเป็นรูปแบบของการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนคือ มีผ้ามาคลุมไหล่แต่มีการทำผมมุ่นมวยสูงไว้บนศีรษะ  นุ่งผ้า”ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ และมีหญิงชราที่นั่งอยู่หน้าปราสาทนุ่งผ้า 
“ซิ่นตีนจก”เป็นผ้าซิ่นต๋าที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวต่อด้วยตีนจก ตีนจกคือผ้าที่นำมาต่อล่างสุดของซิ่นมีลวดลายที่เกิดจากกรรมวิธีการจก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีกรูปแบบหนึ่งของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนข้าราชบรพารฝ่ายชายมีการแต่งกายหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ส่วนมากที่ปรากฎในภาพจะมีการแต่งกายในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพคือใส่เสื้อแขนยาวไว้ผมสั้น นุ่งโจงกระเบน และมีข้าราชบริพารชายที่ยืนอยู่หน้าและล่างของปราสาทที่สวมหมวกที่เป็นวัฒนธรรมของตะวันตกที่รับผ่านมาจากกรุงเทพเช่นกัน และยังมีชายที่ยืนอยู่หน้าปราสาทอีกคนที่น่าจะเป็นคนกะเหรี่ยงที่สวมชุดกะเหรี่ยงสีส้มเป็นชุดยาวติดกันทั้งตัวแขนกุดและโพกหัวด้วยผ้า บนโต๊ะด้านหน้าพระเจ้าสัญชัยมีเครื่องเขินรูปแบบของล้านนาตั้งอยู่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_21
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading