ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 15 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 15 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร
ภาพวาดแผ่นนี้เป็นกัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์กุมาร เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงได้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรได้หลั่งทักษิโณทกยกสองกุมารให้แก่ชูชก  สองกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ในสระพระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก ในภาพฝั่งบนซ้ายเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกยกกัณหาและชาลีแก่ชูชก เหตุการณ์ด้านล่างเป็นตอนที่ชูชกนอนรอเวลาให้พระนางมัทรีออกไปหาอาหารแล้วจึงจะเข้ามาทูลขอพระกุมารทั้งสอง และภาพฝั่งบนขวาเป็นเหตุการณ์ตอนที่ชูชกพากัณหาและชาลีจากไป พระเวสสันดรประทับอยู่ในเรือนที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คือเป็นเรือนยกพื้นสูง หลังคาปีกนกสองชั้น มีลวดลายแกะสลักที่หน้าจั่ว บนชานเรือนมี “ฮ้านน้ำหม้อ” หมายถึง ร้าน(ฮ้าน)ที่ตั้งหม้อน้ำดินเผาของทางภาคเหนือสำหรับให้คนดื่มกิน แต่ในภาพไม่มีมีหลังคาสำหรับบังแดดบังฝน ข้างหม้อน้ำต้องมีน้ำบวยหรือกระบวยสำหรับตักน้ำดื่ม  ใต้ถุนเรือนเป็นพระสองกุมารเล่นตุ๊กตาไม้อยู่ด้วยกัน ส่วนชูชกไม่สวมเสื้อไว้ผมสั้นสะพายย่ามขาวแซงดำแดงที่เป็นย่ามของชาวไทยวน นุ่งผ้าผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”เห็นลายสักยันต์แต่เป็นลายสักยันต์ที่ไม่เหมือนที่พบได้ทั่วไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_15
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading