ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 14 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพล

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 14 กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพล
ภาพวาดแผ่นนี้เป็นเรื่องกัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพล   เป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอกล่ออัจจุตฤๅษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดรแล้วก็รอนแรมเดินไพรไปหา เมื่อถึงอาศรมฤๅษี ชูชกได้พบกับอัจจุตฤๅษี  ชูชกใช้คารมหลอกล่อจนอัจจุตฤๅษี ให้ที่พักหนึ่งคืนและบอกเส้นทางไปยังอาศรมพระเวสสันดร อัจจุตฤๅษีอาศัยอยู่ในเรือนที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คือเป็นเรือนยกพื้นสูง ด้านหน้าจั่วมีลวดลายแกะสลักที่หน้าจั่ว ด้านหน้ามีฮ้านน้ำหม้อ “ฮ้านน้ำหม้อ หมายถึง ร้าน(ฮ้าน)ที่ตั้งหม้อน้ำดินเผาของทางภาคเหนือสำหรับให้คนดื่มกิน มีหลังคาสำหรับบังแดดบังฝน ข้างหม้อน้ำต้องมีน้ำบวยหรือกระบวยสำหรับตักน้ำดื่ม จะตั้งไว้หน้าบ้าน สำหรับให้ผู้สัญจรไปมาได้ดื่มกินด้วย เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนล้านนา ตามคำสอนที่ว่า ใครให้ทานน้ำจักได้เป็นเศรษฐี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_14
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels