ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน
ภาพวาดแผ่นนี้เป็นเรื่อง กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน   เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตร หลงคำชูชก และชี้ทางสู่อาศรมอัจจุตฤๅษี ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตรอ้างว่าเป็นพระราชสาสน์ของเจ้ากรุงสัญชัย จึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมอัจจตุฤๅษี ฝั่งขวาของภาพเป็นเหตุการณ์ที่ชูชกได้หลอกพรานเจตบุตรให้บอกทางไปสู่อาศรมอัจจุตฤๅษี ฝั่งซ้ายของภาพเป็นเหตุการณืที่ชูชกได้เดินทางไปยังอาศรมอัจจตุฤๅษี ด้านล่างในภาพจะเห็นสุนัขของพรานเจตบุตร เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนและสุนัขที่มีมาแต่อดีตกาล การแต่งกายของพรานเจตบุตรการแต่งกายของพรานเจตบุตรใส่เสื้อแขนยาวสวมโจงกระเบนใว้ผมสั้นที่น่าจะเป็นการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ส่วนชูชกไม่สวมเสื้อไว้ผมสั้นสะพายย่ามขาวแซงดำแดงที่เป็นย่ามของชาวไทยวน นุ่งผ้าผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”เห็นลายสักยันต์แต่เป็นลายสักยันต์ที่ไม่เหมือนที่พบได้ทั่วไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_13
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading