วัดกองแขก ทิศเหนือ (2.0)

SKU: 02_26_20150218_MR02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพรวมของจิตรกรรมบนคอสองฝั่งทิศเหนือเป็นภาพเทวดาชุมนุมในอิริยาบถร่ายฟ้อน ถือดาบและประจำปราสาทในตำแหน่งแผงไม้คอสองวิหารโดยมีองค์พระพุทธรูปเป็นพระประธานภายในวิหาร บรรดาเหล่าเทวดาที่มาชุมนุมเป็นสัญลักษณ์ของการถวายบูชาพระพุทธเจ้าในท่วงท่าการร่ายฟ้อน พนมกรดอกไม้และถืออาวุธเพื่อปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกองแขก (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_26_20150218_MR02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
909 x 50 cm
DIGITAL SIZE:
67445 x4618 pixel