วัดกองแขก ทิศเหนือ (2.2)

SKU: 02_26_20150218_MR02_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เทวดาสวมเครื่องทรงกษัตริย์ เขียนด้วยสีขาว แดง และน้ำเงิน ภาพเขียนด้วยสีขาว เครื่องทรงสีแดง ตัดเส้นด้วยน้ำเงินคราม ภายในช่องภาพบนแผงไม้คอสอง ภาพเขียนเทวดามีวรกายที่ยืดยาวไปตามกรอบช่องไม้คอสอง อิริยาบถร่ายฟ้อนในกรถือพวงถือดอกไม้ และร่ายฟ้อนเบือนหน้าไปตามท่วงท่าที่เป็นอิสระ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกองแขก(ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_26_20150218_MR02_02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
184 x 50 cm
DIGITAL SIZE:
12587x 3606 pixel