วัดกองแขก ทิศตะวันออก (ส่วนด้านหน้าวิหาร) 3.0

SKU: 02_26_20150218_MR03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนสีบนโก่งคิ้วด้านใน ตำแหน่งตรงข้ามพระประธานภายในวิหาร ภาพเทวดาชุมนุมรอบโพธิบัลลังก์ ภาพจากชั้นล่างสุดตำแหน่งกรอบโก่งคิ้วเป็นภาพเทวดาครึ่งองค์ ลอยอยู่บนอากาศ หันพักตร์ไปในทิศโพธิบัลลังก์ด้านบนเหนือเศียร ตรงกลางและชั้นบนเป็นตำแหน่งโพธิบัลลังก์ เทวดาประจำด้านซ้ายและขวา สวมเครื่องทรงกษัตริย์พร้อมถือดาบ หันพักตร์เข้าหาโพธิบัลลังก์ ชั้นบนสุดเป็นภาพเทวดาร่ายฟ้อน ด้วยอิริยาบถที่อิสระ ยกวงแขนสูงอยู่ในท่วงท่าฟ้อนถวายพุทธบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกองแขก(ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_26_20150218_MR03
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
220 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
1597 x 890 pixel