ภาพถ่ายชุดช่างภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีต

SKU: 02_26_20170809_PH02_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ลายปูนปั้นประดับพระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/08/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
แปลกที่สุดคือมียอดตั้งแต่บน เรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ แห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างราวปี พ.ศ.1999 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ 11 ของอาณาจักรล้านนาไทย โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต เป็นนายช่างทำการก่อสร้าง อารามขึ้นแล้วโปรดให้ปลูกต้นมหาโพธิ์ในวัดจึงปรากฎชื่อว่า “วัดโพธาราม”เจ้าอาวาสรูป แรกคือ พระโพธิรังษีมหาเถระ รจนาคัมภีร์จามเทวีวงศ์ วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธาราม เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรง แปลกที่สุดคือมียอดตั้งแต่บน เรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ แห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างราวปี พ.ศ.1999 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เอ็ม ทานากะ และร้านรับถ่ายภาพอื่นๆในเชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20170809_PH02_01
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4.5’’x5.0’’
DIGITAL SIZE:
8395×9273

Loading