ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนดอกบัว ในพระพุทธศาสนาถือกันว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และความดี พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของมนุษย์กับการเจริญเติบโตของบัวเป็น 4 เหล่า คือ 1) บัวโคนตม 2) บัวใต้น้ำ 3) บัวปิ่มน้ำ 4) บัวเหนือน้ำ เป็นต้น ซึ่งบัวในงานประดับตกแต่งเนื่องในพุทธศาสนาสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บัวหลวง และบัวสาย เป็นต้น ภาพดอกบัวในพระบฏผืนนี้ประกอบด้วยดอกบัวชนิดต่างๆ ซึ่งช่างเขียนรับแรงบันดาลใจมาโดยตรงจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วไปในธรรมชาติ และนิยมนำดอกบัวไปบูชาพระพุทธรูป จากข้อสันนิษฐานพบว่า ช่างเขียนอาจจะรับอิทธิพลมาจากพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในดินแดนล้านนา พบการเขียนภาพดอกบัวในงานเครื่องถ้วยของจีนอีก กล่าวคือในอดีตเมืองฮอด นับเป็นเมืองท่า ทางผ่าน หรือเส้นทางการเดินเรือ จากสยามสู่ดินแดนแถบเหนือ นอกจากนี้ยังพบดอกบัวที่มัดเป็นช่อ หมายถึง การปราศจากที่สิ้นสุด เป็นเครื่องหมายของการมีอายุยืนยาว ตามความเชื่อที่รับอิทธิพลมาจากชาวจีน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_26
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8.5 x 11 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.  

Loading