ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพแถวล่างสุดของภาพพระบฎ ภาพวาดแถวล่างสุดเป็นการเริ่มต้นเล่าเรื่องของภาพพระบฎผืนนี้ ภาพวาดในแถวล่างสุดมีภาพพระพุทธประวัติด้วยกัน 2 เรื่องหรือ 2 ปางโดยเริ่มจากฝั่งขวาสุด ภาพวาดบริเวณนี้ชำรุดและถูกซ่อมแซมมาแล้ว แต่ยังปรากฎร่องรอยที่สามารถพอจะสันนิษฐานได้ว่า ด้านขวามือสุดของภาพมีลักษณะรูปร่างบุคคลยืนอยู่ใต้ต้นไม้ ถัดไปเป็นภาพที่ถูกผ่านการซ่อมแซมมาแล้วเช่นกันเป็นภาพบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายเด็กยืนอยู่บนเนินเล็กๆที่น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นปางประสูติ ส่วนภาพฝั่งซ้ายมือเป็นภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิเหนือดอกบัว อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีเทวดายืนประคองพระอัญชลีทั้งซ้ายขวา เป็นภาพตอนตรัสรู้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
132.59 x 22.35 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.