ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดมหาโพธิ์)

SKU: 02_29_20140404_PH01_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพพระมหาเถระ(ไม่ทราบนาม) จะสังเกตเห็นได้ว่าการมีสมณศักดิ์สูงเพราะตาลปัตรที่วางอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นตาลปัตรที่ทำในกรุงเทพ โดยมีจุดสังเกตที่ลวดลายปักผ้าที่ในล้านนาจะไม่มีลวดลายปักผ้าแบบนี้ และฉากที่ถ่ายภาพนั้นเป็นฉากของร้านรับถ่ายภาพในกรุงเทพในช่วง รัชกาลที่ 5-7
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดมหาโพธิ์
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2450-2470
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระปลัดมงคล สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
6049*8846 Pixels