ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 3.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ อยู่บริเวณช่องสามจากขวาของภาพพระบฎผืนนี้ เรื่องของ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ มีความว่า พระเวสสันดรได้บริจาค สัตตสดกมหาทาน คือบริจาค ช้าง ม้า รถ โคนม สนม ทาสหญิง ทาสชาย อย่างละ 700 แล้วพระองค์ พร้อมกับพระมัทรี พระชาลี พระกัณหา ก็เสด็จ ออกจากเมือง  รุ่งขึ้นพระเวสสันดรทรงให้เบิกแก้วแหวนเงินทอง พร้อมทรงรถม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระนครพร้อม

พระนางมทรีและสองกุมาร  ทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองตลอดทางที่เสด็จ แล้วทรงโปรดให้ขบวนที่ตามเสด็จกลับพระนครไป ส่วนพระองค์เสด็จไปโดยลําพัง ต่อมามีพราหมณ์ 4 คน วิ่งตามมาทูลขอม้า  พระองค์ก็พระราชทานให้ เทวดาจึงบันดาลเป็นละมั่งทองมารองรับรถพระที่นั่งนั้นไว้ ต่อมามีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถพระที่นั่งก็พระราชให้ทานให้ ส่วนละมั่งทองนั้นก็อันตรธานหายไป  พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลีพระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหา แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปตามมรรคา โดยทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปที่เขาวงกต

ในภาพมีเหตุการณ์ด้วยกัน 2 เหตุการณ์คือ ด้านบนเป็นตอนที่พระเวสสันดรพร้อมกับพระมัทรี พระชาลี พระกัณหา เสด็จพร้อมกันทรงรถม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระนคร ต่อมาด้านล่างเป็นเหตุการณ์ที่มีพราหมณ์ 4 คน วิ่งตามมาทูลขอม้า  พระองค์ก็พระราชทานให้ เทวดาจึงบันดาลเป็นละมั่งทองมารองรับรถพระที่นั่งนั้นไว้ ต่อมามีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถพระที่นั่งก็พระราชให้ทานให้ ส่วนละมั่งทองนั้นก็อันตรธานหายไป  พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลีพระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหา แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปตามมรรคา โดยทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปที่เขาวงกต

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_07
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels

Loading