ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 3.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมช่วงล่างของภาพช่องนี้ เป็นเหตุการณ์ตอนที่ที่มีพราหมณ์ 4 คน วิ่งตามมาทูลขอม้า  พระองค์ก็พระราชทานให้ เทวดาจึงบันดาลเป็นละมั่งทองมารองรับรถพระที่นั่งนั้นไว้ ต่อมามีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถพระที่นั่งก็พระราชให้ทานให้ ส่วนละมั่งทองนั้นก็อันตรธานหายไป  พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลีพระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหา แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปตามมรรคา โดยทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปที่เขาวงกต การแต่งกายของพราหมณ์ทั้ง 4 แต่งกายคล้ายชายไทยในยุคของรัชกาลที่ 6 ที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากทางตะวันตกเข้ามาผสมผสานคือ ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น ที่เป็นทั้งผ้าพื้นเรียบและผ้าที่มีลวดลาย ที่น่าจะเป็นผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ นุ่งโจงกระเบน ไว้ผมที่เรียกว่า ลองทรง ที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกเช่นกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_09
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels

Loading