ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 13.4

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

คำจารึกที่เขียนไว้ที่มุมขวาของภาพช่องนี้ อ่านได้ความว่า

บรรทัดที่ 1) พุทธสักราช 2458 ตัว ปีดับเหม้า (ต่อต้นบรรทัด 2 ด้านซ้ายมือสุด – “เดือนยี่เพง”) มูลสัทธาหมายมี[หนาน]ยอดเป็นเคล้า  ภ้อมกับด้วยภัลยาแล (ใต้คำว่า ภัลยาแล  มีอักษรเขียนเส้นบางๆ ว่า “ชื่อว่า นาง . . .”) ลูกเต้าพี่น้องชู่ผู้ชู่ฅน

บรรทัดที่ 2) ค็ได้ส้างทุงฅาวเรื่องเวสสันตรเจ้านี้  ไว้ค้ำชูวรพุทธสาสนา

บรรทัดที่ 3) ต่อไพด้วยเตชผละเยื่องนี้  ขอหื้อผู้ข้าทั้งหลายได้หว่ายลอดจอดเถิงเวียงแก้ว

บรรทัดที่ 4) ยอดนิพพานในอนาคตกาลอันจักมาพายหน้ายาคลาดอย่าคลาแท้ดีหลีเทอะ

แปลได้ความว่า เมือปี พ.ศ.2458 ปีเถาะ เดือนสองของชาวล้านนา โดยศรัทธาใหญ่คือหนานยอด พร้อมด้วยภรรยา และญาติพี่น้องทุกคน ได้สร้งภาพพระบฎผืนนี้ไว้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยบุญกุศลในการสร้างนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและญาติพี่น้องได้บรรลุถึงสรวงสรรค์ ในอนาคตกาลอันหมายถึงการเข้าสู่นิพพานดับขันธ์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเถิด

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_48
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels