ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมกัณฑ์ที่ 1 ทศพรกัณฑ์ อยู่บริเวณช่องแรกขวาสุดของภาพพระบฎผืนนี้ เรื่องของ กัณฑ์ที่ 1 ทศพรกัณฑ์  เป็นเหตุการณ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร กล่าวคือ พระนางผุสดีซึ่งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร  ทรงอธิษฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญและจบลงตอนพระนางได้รับพร 10 ประการจากพระอินทร์ ได้แก่

1.ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาท  พระเจ้าสีวีราษฎร์

2.ขอให้ดวงเนตรทั้งสองมีสีดำ ประดุจลูกตาเนื้อทราย

3.ขอให้พระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง

4.ขอให้มีนามว่าผุสดี

5.ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธาในการกุศล

6.ขออย่าให้พระครรภ์ปรากฎนูนดังสตรีสามัญ

7.ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และเมื่อประสูตรแล้วขออย่าหย่อนยาน

8.ขอให้พระเกศดำเป็นมันดุจปีกแมลงค่อมทอง

9.ขอให้มีพระฉวีวรรณละเอียดดั่งทองคำธรรมชาติ

10.ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

ในภาพเป็นเหคุการณ์ตอนที่พระนางผุสดีจะหมดอายุขัยบนสวรรค์ และจะไปเกิดยังโลกมนุษย์ได้มาขอพร 10 ประการจากพระอินทร์ผู้เป็นพระสวามี และพระอินทร์ได้ประทานพรก่อนที่จะไปจุติบนโลกมนุษย์ ซึ่งต่อมาพระนางผุสดีได้ประสูติพระเวสสันดร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_01
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels