ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 8.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมช่องที่ 8 จากขวาของภาพพระบฎผืนนี้ เป็นกัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์กุมาร   เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงได้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรได้หลั่งทักษิโณทกยกสองกุมารให้แก่ชูชก  สองพระกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ในสระบัว พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร  แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก ในภาพฝั่งบนซ้ายเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกยกกัณหาและชาลีแก่ชูชก เหตุการณ์ด้านล่างเป็นตอนที่ชูชกนอนรอเวลาให้พระนางมัทรีออกไปหาอาหารแล้วจึงจะเข้ามาทูลขอพระกุมารทั้งสอง ด้านบนของภาพช่องนี้เป็นตอนที่ในตอนรุ่งเช้านางมัทรีเข้าป่าหาอาหาร กลางภาพเป็นเรื่องราวตอนที่ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรได้หลั่งทักษิโณทกยกสองกุมารให้แก่ชูชก  ด้านล่างขวาเป็นเรื่องราวที่  สองพระกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ในสระบัว พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร และกลางภาพฝั่งซ้ายเป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่ชูชกพาพระกัณหาและพระชาลีจากไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_24
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels