ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 6.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมอยู่ด้านล่างของภาพช่องนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พรานเจตบุตรหลงเชื่อคำของชูชก ชี้ทางสู่อาศรมอัจจุตฤๅษี การแต่งกายของพรานเจตบุตรเป็นแบบที่ชายชาวล้านนานิยมในยุคนั้น ที่ได้รับอิทธิพลจากทางรัตนโกสินทร์ คือเปลือยอกใส่โจงกระเบน ที่ศีรษะมีผ้าคาด ส่วนชูชกเปลือยอกใส่โจงกระเบนที่ทำจากผ้าที่มีลวดลาย สะพายย่ามขาวแซงดำที่คนในไทยวนนิยมใช้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_18
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels