ภาพพระบฏวัดพญาวัด ช่องที่ 4.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมด้านบน เป็นเรื่องราวตอนที่พระเวสสันดรพร้อมกับพระมัทรี และพระชาลี พระกัณหา เมื่อมาถึงเมืองมาตุลนคร แห่งแคว้นเจตราษฎร์ มีเหล่าเสนาบดีมาทูลเชิญเข้าเมือง ในภาพพระเวสสันดรพร้อมกับพระมัทรีประทับอยู่ในศาลาหน้าเมือง สวมพระมหามงกุฎมีกรรเจียก คือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก พระนางมัทรีสวมเสื้อคอกลม ไว้ผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะ ส่วนเสนาอมาตย์ที่นั่งด้านหน้ามีการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลทางกรุงเทพเช่นกัน ที่มีรูปแบบคือ สวมเสื้อราชปะแตนแขนยาว นุ่งโจงกระเบนที่ทำจากผ้าพื้นเรียบ สวมหมวกทรงสูงมียอดแหลม ส่วนเสนาที่นั่งด้านหลังและทหารที่ถือปืน ใส่เครี่องแบบทหารในยุคนั้น สวมกางเกงรัดรูปขาสามส่วน สวมหมวกหม้อตาลที่ใช้ในราชการทหาร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดพญาวัด_11
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพญาวัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
11658×1033 Pixels

Loading