ภาพพระบฏวัดป่าหัด ผืนที่ 1(ด้านหลัง)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านหลังเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะ ในคติล้านนาจะมีการจัดหม้อดอกเป็นสิ่งบูชาพระพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงความร่มเย็น ความสมบูรณ์พูนสุข ส่วนภาพดอกไม้เลื้อยที่แผ่ออกมาทั้งสองข้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความงอกงาม ชีวิต และการสร้างสรรค์ ในล้านนานิยมใช้ภาพของหม้อปูรณฆฏะกันทั่วไป

ในภาพมีลักษณะของหม้อดอกทรงสูง มีลายไข่ปลาประทับส่วนฐานและคอปากหม้อ  ลักษณะช่อดอกเป็นไม้ประดิษฐ์ โดยวาดในลักษณะกิ่งก้านอย่างธรรมชาติ ส่วนปลายกิ่งที่แตกแขนงออกไปนั้น เป็นลักษณะเหมือนดอกจอกในลวดลายแบบรัตนโกสินทร์ ที่บานชูช่อในลักษณะต่างๆ รวมถึงปลายดอกที่มีลายกนกหัวม้วนสองข้าง ลักษณะคล้ายลายบานใบ และลายใบหยักเข้าไปสอดแทรก  ซึ่งนอกจากต้นไม้ประดิษฐ์ที่โผล่ออกจากปากหม้อแล้ว ปากหม้อดอกดังกล่าวยังมีบัวสาย หรือดอกอุบลโผล่ออกมาจากปากหม้อทั้งสองข้างด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2406
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 37.5 x 56 cm
DIGITAL SIZE:
12,500×15,000 Pixel