ภาพพระบฏวัดป่าหัด ผืนที่ 2(ด้านหลัง)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านหลังเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะ ในภาพนี้มีลักษณะแปลกจากภาพอื่นๆในชุดเดียวกันคือ นอกจากเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะแล้ว ยังมีการวาดภาพวัวเทินหม้อดอกด้วย โดยยังมีหม้อดอกทรงสูง มีลายรัดขอบประทับส่วนฐานและคอปากหม้อ  ลักษณะช่อดอกเป็นไม้ประดิษฐ์ โดยวาดในลักษณะกิ่งก้านอย่างธรรมชาติ ส่วนปลายกิ่งที่แตกแขนงออกไปนั้น เป็นลักษณะเหมือนดอกจอกในลวดลายแบบรัตนโกสินทร์ แต่คล้ายลายดอกบัวอย่างลาว และจะเห็นมีลิง(วอก) กำลังเดินอยู่บนกิ่งไม้ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการเขียนเพื่อล้อธรรมชาติ หรือไม่ก็เป็นปีเปิ้งของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมเล่มนี้ แต่ด้ายล่างมีรูปวัวเทินหม้อดอกด้วย ซึ่งโดยนัยยะแล้วความหมาย อาจจะสันนิษฐานได้ 2 ประเด็นคือ 

1 วัวเป็นสัตว์ประจำทิศ เทินหม้อดอกถวายเพื่อพุทธบูชา

2 วัวเป็นสัตว์ปีเปิ้งของผู้ที่เขียนสมุดภาพธรรมชาดกดังกล่าว จึงใช้เป็นตัวแทนตน เทินหม้อดอกบูชาธรรมชาดกเล่มนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2406
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 35.5 x 57.5 cm
DIGITAL SIZE:
12,500×15,000 Pixel