ภาพพระบฏวัดป่าหัด ผืนที่ 3(ด้านหลัง)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านหลังเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะ มีลักษณะแปลกจากภาพอื่นๆคือ นอกจากเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะแล้ว ยังมีการวาดภาพ ยังมีภาพของชายยืนอยู่ทั้งสองข้างของหม้อปูรณฆฏะ ถึงภาพอาจจะขาดหายไปบางส่วน แต่ชายทั้งสองน่าจะมีการแต่งกายที่เหมือนกัน ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางรัตนโกสินทร์คือ เปลือยอกนุ่งโจงกระเบนลายดอก อันเป็นที่นิยมในภาคกลางของไทย ชยคนขวายังเห็นได้ว่ามีผ้าสีแดงมาคล้องคอ ห้อยชายไปด้านหลัง ไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ

ส่วนภาพของหม้อปูรณฆฏะ ก็คล้ายกับภาพอื่นๆของภาพพระบฏบนกระดาษสาชุดนี้คือ เป็นลักษณะของหม้อดอกทรงสูง มีลายกลีบบัวประทับส่วนฐาน ปากหม้อมีลักษณะบานออก  ลักษณะช่อดอกเป็นไม้ประดิษฐ์ โดยเขียนกิ่งก้านอย่างธรรมชาติ ส่วนปลายกิ่งที่แตกแขนงออกไปนั้น เป็นลักษณะเหมือนดอกจอกในลวดลายแบบรัตนโกสินทร์ ซึ่งคล้ายลายกับดอกบัวอย่างลาว โดยดอกมีทั้งบานเป็นช่อเดี่ยว และบานซ้อนชั้นสลับกับลายกนกหัวม้วนสองข้าง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2406
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 35.5 x 58 cm
DIGITAL SIZE:
12,500×15,000 Pixel

Loading