ภาพพระบฏวัดป่าหัด ผืนที่ 5(ด้านหลัง)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมด้านหลังเป็นภาพของหม้อปูรณฆฏะ ก็คล้ายกับภาพอื่นๆของภาพพระบฏบนกระดาษสาชุดนี้คือ เป็นลักษณะของหม้อดอกทรงสูง มีลายกลีบบัวประทับส่วนฐาน ปากหม้อมีลักษณะบานออก  ลักษณะช่อดอกเป็นไม้ประดิษฐ์ โดยเขียนกิ่งก้านอย่างธรรมชาติ ส่วนปลายกิ่งที่แตกแขนงออกไปนั้น เป็นลักษณะเหมือนดอกจอกในลวดลายแบบรัตนโกสินทร์ ซึ่งคล้ายลายกับดอกบัวอย่างลาว โดยดอกมีทั้งบานเป็นช่อเดี่ยว และบานซ้อนชั้นสลับกับลายกนกหัวม้วนสองข้าง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2406
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษสา (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 32 x 57cm
DIGITAL SIZE:
12,500×15,000 Pixel

Loading