ภาพพระบฏวัดนาเตา 19

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณมุมซ้ายบนของภาพครึ่งล่าง ของภาพพระบฏผืนนี้ เป็นภาพเหล่ามารที่มาผจญ เพื่อที่จะขัดขวางมิให้พระสัมมาพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ในภาพจะเห็นว่ามีมารหลากหลายตั้งแต่ เหล่าพญายักษ์และมารที่มาในรูปแบบต่างๆ ในภาพจะเห็นได้ว่า เหล่ามารพร้อมในมือถืออาวุธในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก มีการแต่งกายที่แตกต่างกันไป มุมซ้ายบนเป็นพญายักษ์ที่มือถือมีดดาบขนาดใหญ่ สวมชฎามีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนู มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งโจงกระเบนที่เป็นผ้าที่มีลวดลาย รัดด้วยปั้นเหน่งหรือเข็มขัด ส่วนเหล่ามารในมือถืออาวุธที่มีทั้ง มีดดาบและมีดพร้าขนาดใหญ่ ในท่าทางเตรียมเงื้อฟัน มีการแต่งกายคล้ายชายชาวพื้นเมืองน่านในยุคนั้น คือเปลือยอกและนุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียว ที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/02/2566
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2358
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 235 x 108 cm
DIGITAL SIZE:
24000 x 18652 Pixels