ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพตอนกลางในแถบบนสุดเป็นภาพปางเทโวโรหนะหรือตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์ เทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก (ของพระพุทธเจ้า) เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ ภาพวาดตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ในภาพพระบฎผืนนี้ นับว่าแตกต่างจากที่พบได้ทั่วไปเพราะโดยปกติจะวาดในหน้าตรงเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนกำลังเสด็จลงโดยมีภาพบันไดปรากฎอยู่ แต่ในภาพพระบฎวาดเป็พระพุทธเจ้าประทับยืนหันข้างคือประทับยืนปางลีลาอยู่ด้านบนเขาพระสุเมรุ เบื้องหน้ามีบันไดทอดลงจากเขาพระสุเมรุ โดยด้านล่างมีพระสาวกในท่านั่งและเทวดาในท่ายืนประคองอัญชลีถวายสักการะอยู่ที่เชิงบันได สาเหตุน่าจะมาจากพื้นที่จำกัดในการวาดจึงต้องการสื่อสารให้ง่ายที่สุด

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_15
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
9.56 x 13.71 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.