ภาพเขียนบนกระดาษ (ปั๊บสา) วัดหนองบัว – คู่ที่ 3 (ด้านหน้า)

SKU: DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพปั๊บสาวัดหนองบัวคู่ที่สามด้านหน้า
ภาพลายเส้นบนปั๊บสาวัดหนองบัวคู่ที่สามด้านหน้านี้เป็นภาพลายเส้นของชายหญิงในท่าทางคล้ายว่ากำลังเหาะอยู่ในอากาศ โดยที่ฝ่ายชายมีการแต่งกายคล้ายเครื่องทรงของกษัตริย์คือมีการสวมชฎายอดแหลมมีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาวนุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวอยู่ระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ, ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา พระบาทไม่ได้สวมฉลองพระบาท มือถือพัด ส่วนฝ่ายหญิงสวมรัดเกล้ามีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า เปลือยอกมีผ้าแถบลายมาคล้องคอพาดไปด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่น ในภาพนี้เป็นการลงลายเส้นสีดำเท่านั้นมีการลงรายละเอียดแต่เฉพาะในส่วนของศีรษะเท่านั้น ในส่วนของร่างกายมีแต่เพียงลายเส้นที่ไม่ลงรายละเอียดของเครื่องแต่งกาย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_04
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมบนปั๊บสา (คัมภีธรรมล้านนา)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels