ภาพเขียนบนกระดาษ (ปั๊บสา) วัดหนองบัว – คู่ที่ 5 (ด้านหน้า)

SKU: DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพปั๊บสาวัดหนองบัวคู่ที่ห้าด้านหน้า

ภาพลายเส้นบนปั๊บสาวัดหนองบัวคู่ที่ห้าด้านหน้า เป็นภาพลายเส้นที่วาดเต็มทั้งสองหน้าของปั๊บสา เป็นภาพในตอนของเวสสันดรชาดกกัณฐ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี เป็นภาพลายเส้นของพระนางมัทรีขณะออกไปหาผลไม้ในป่าเพื่อนำมาถวายแด่พระเวสสันดร รวมทั้งกัณหาและชาลี ในภาพจะาดลายเส้นของพระนางมัทรีขณะเกี่ยวต้นไม้เพื่อเก็บผลไม้

เครื่องทรงของพระนางมัทรีเป็นเครื่องทรงของพระฤาษีหรือนักบวชมีลักษณะเป็นเสื้อตัวยาวแขนเดี่ยวลายเสือโคร่ง ทรงผมเป็นรูปแบบของหญิงไทยวนในล้านนาคือไว้ผมยาวและมุ่นมวยไว้กลางศีรษะ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_06
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมบนปั๊บสา (คัมภีธรรมล้านนา)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels