ภาพเขียนบนกระดาษ (ปั๊บสา) วัดหนองบัว – คู่ที่ 4 (ด้านหลัง)

SKU: DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_15 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพปั๊บสาวัดหนองบัวคู่สี่ด้านหลัง
ภาพลายเส้นบนปั๊บสาวัดหนองบัวคู่สี่ด้านหลังเป็นภาพลายเส้นในแนวขวางเต็มทั้งสองหน้า เป็นภาพลายเส้นหมึกสีดำของราชรถ ภาพลายเส้นของราชรถที่มีด้านหน้าของราชรถคล้ายหัวนาคและมีหางโค้งงอนขึ้นในด้านหลัง มีประทุนฝาทึบอยู่บนราชรถ ภาพราชรถที่มีลักษณะรูปแบบนี้สามารถพบได้ทั้งที่จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว บนฝาผนังฝั่งทิศใต้ และที่วัดภูมินทร์บนจิตรกรรมฝาผนังหลายที่ เช่นฝาผนังฝั่งทิศใต้ ฝาผนังฝั่งทิศเหนือ และฝาผนังฝั่งทิศตะวันตก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ปั๊บสา (คัมภีร์ธรรมล้านนา)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
DC_MR_02_29_20191008_MR29-02.1_15
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมบนปั๊บสา (คัมภีธรรมล้านนา)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels