ภาพถ่ายชุดเมืองแพร่ (บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่

SKU: 02_27_20140529_PH01_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพที่สัณนิษฐานว่าเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่นับถือคริสเตียนในเมืองแพร่ พร้อมด้วยครูสอนหนังสือชาวต่างชาติยืนขวามือของภาพถ่าย ที่ด้านหน้าอาคารโรงเรียนสอนหนังสือซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลแพร่คริสเตียน ภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายในยุคนั้นได้่เป็นอย่างดี เด็กหญิงใส่เสื้อขาวและบางคนมีการห่มสไบที่เป็นผ้าขาวหรือผ้าลายดอก สวมผ้าซิ่นต๋าเป็นผ้าซิ่นที่ใส่กันทั่วไปในล้านนา เดิมการใส่เสื้อหญิงชาวล้านนานั้นจะใส่สีเข้มหรือสีครามเป็นหลักแต่การใส่เสื้อขาวนั้น มีบันทึกของ Lillian Johnson Curtis จากหนังสือ The Laos of North Siam ว่า”เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแต่งกายของผู้หญิงในหัวเมืองใหญ่เริ่มเปลี่ยนแปลง เพราะหมอสอนศาสนาแนะนำให้พวกเธอใส่เสื้อมัสลินอินเดียซึ่งหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ก่อนหน้านี้ เสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของพวกคริสเตียน แต่ปัจจุบันผู้หญิงลาวในหัวเมืองใหญ่นิยมสวมใส่กันมาก” ถอดความโดยคุณสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
29/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การเข้ามาของมิชชันนารีในล้านนา ด้วยมูลเหตุที่เจ้านายในล้านนาได้ทรงอนุญาตให้มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเพราะ ด้วยหวังว่ากิจกรรมของมิชชันนารีซึ่งเน้นเรื่อง “การสอนศาสนา การจัดตั้งโรงเรียน และรักษาคนเจ็บป่วย” จะสร้าง ความก้าวหน้าในดินแดนของล้านนาบ้างเช่นกัน
COVERAGE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
โกมล พานิชพันธ์
IMAGE CODE:
02_27_20140529_PH01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2440-2444
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
COVERAGE:
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
View map
ORIGINAL SIZE:
5”x 7”
DIGITAL SIZE:
7915×6284

Loading