ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_45 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่าย Mr.Phillip Page กำลังสูบไปป์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การสูบไปป์ คือการนำเอายาสูบยาเส้นมาจุด แล้วสูดควันเข้าปาก เพื่อให้การสารนิโครติน เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่าการสูบบุหรี่ ทั้งเรื่องของการจุยา การเลี้ยงไฟ จังหวะการดึงควัน และการดูแลรักษาหลังสูบ มักนิยมสูบเพื่อการผ่อนคลายในยามว่าง หรือใช้เวลาครุ่นคิดในเรื่องต่างๆ เป็นการได้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลิน ไปกับรสชาติ และกลิ่นอันหอมของยาเส้น มักเป็นที่นิยมในหมู่ชายชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นนายห้างสัมปทานป่าไม้ในเชียงใหม่เเละลำปางในอดีต
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_45
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels