ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_91 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่าย Mr. Frank Frere ขณะขี่ม้า ที่ข่วงโปโลนครลำปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ม้าเขลางค์นคร, ม้าลำปาง, ม้าไทยเขลางค์ เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษม้าโบราณขนานแท้หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนั้นถูกค้นพบอาศัยอยู่ในลำปาง ปละมีความใกล้เคียงกับม้าที่พบในมองโกเลียซึ่งเป็นม้าป่า สันนิษฐานได้ว่าม้าที่พบทั้งสองแห่งน่าจะสืบเชื้อสายกันมา ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีใบหน้าลักษณะแหลม สั้น สันจมูกตรง รูจมูกใหญ่ คอสั้น ลำตัวสั้น แผงขนคอเป็นพุ่มดกฟู ไม่ตั้งตรง ดูไม่เป็นระเบียบ ขาสั้น กีบเล็กแต่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูงได้ดี
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_91
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels