ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

SKU: 02_29_20140320_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหมู่หญิงชาวนาน้อย ไม่ทราบนาม ถ่ายภาพหน้าวิหาร วัดบ้านสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หญิงคนแรก คนที่สองและคนที่สี่จากขวานุ่งผ้าซิ่นเคิ้บหรือซิ่นคำเคิ้บ ถือเป็นซิ่นพิเศษอีกรูปแบบที่พบที่เมืองน่านเท่านั้น ส่วนหญิงซ้ายมือสุดสวมซิ่นต๋าเป็นซิ่นที่พบได้ทั่วไปในล้านนา ทั้งหมดจะมีการใส่ซิ่นที่สวยเป็นพิเศษเพื่อไปทำบุญที่วัด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นคำเคิ้บเป็นซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
วัดบ้านสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2513-2514
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศรีราน ปาวิชัย
COVERAGE:
บ้านสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4.5” x 6.5”
DIGITAL SIZE:
16235*10174 Pixels