ภาพถ่ายชุดช่างภาพเมืองเชียงใหม่ในอดีต

SKU: 02_26_20171023_PH01_17 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายหญิงไม่ทราบนาม แต่งกายแบบหญิงสาวชาวเหนือในอดีต คือใส่เสื้อคอกลมผ่าหน้า สวมซิ่นต๋าเช่นเดียวกับหญิงทั่วไปในล้านนา ถ่ายภาพนี้ที่ ร้านเต้กหมัน เจ้าของคือ นายเต้กหมัน แซ่จัง ตั้งอยู่ติดสะพานแม่ข่า ถนนช้างม่อย ปัจจุบันคืออาคารบริษัทจรัลธุรกิจและร้านปืนจรัล ร้านเต้กหมันได้ปิดตัวลงประมาณก่อนปี พ.ศ.2518
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/08/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
Thai/English
RELATION:
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 กิจการร้านรับถ่ายภาพถือว่าเป็นกิจการหนึ่งที่รุ่งเรืองมีการเปิดร้านรับถ่ายภาพกันอย่างแพร่หลายในเกือบทุกๆเมืองของประเทศไทย
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เอ็ม ทานากะ และร้านรับถ่ายภาพอื่นๆในเชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20171023_PH01_17
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
3.0’’x4.0’’
DIGITAL SIZE:
5102×7679