ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านธวัช พรหมยา)

SKU: 02_29_20140903_PH04_26 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายธวัช พรหมยา เจ้าของภาพและผู้ให้ข้อมูลภาพในแฟ้มบ้านท่าล้อ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
03/09/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านคุณธวัช พรหมยา บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านธวัช พรหมยา
IMAGE CODE:
02_29_20140903_PH04_26
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2515-2518
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ธวัช พรหมยา
COVERAGE:
บ้านคุณธวัช พรหมยา บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
3913*4055 Pixels