ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ยืนขวาสุด เป็นราชบุตรในเจ้าแก้วนวรัฐ กับหม่อมบัวเขียว เจ้าอินทนนท์ สมรสกับเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถ่ายภาพร่วมกับชาวอังกฤษที่เมืองเชียงตุง ในคราวที่อภิเษกสมรสกับเจ้านางสุคันธา ที่เมืองเชียงตุง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_274_CT
SUBJECT AGE:
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
5.5 x 5.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading