ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา (แถวหน้า) บุคคลแรกคือ เจ้าสันตสิริ (อ้อด) ถัดมาคือ เจ้าสุลมณิ (หนุ่ม) ถัดมาเป็นบุคคลในท่ายืนแถวที่ 2 เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลแรกคือ เจ้านางฟองนวล (ดอง) ถัดมาคือ เจ้านางฟองแก้ว (อุ้ย) ถัดมาคือ เจ้าแก้วเมือง (น้อย) ถัดมาเป็นบุคคลในแถวที่ 3 เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลแรกคือ เจ้านางโสพาวดี (ดิมพ์) ธิดาในเจ้านางจันทร์ฟอง หรือ เจ้าจ๋ามฟอง (โจน) ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงกับ เจ้านางแหลง กับนายนรุ เสนียวงศ์ ถัดมาคือ เจ้านางบัวสวรรค์ ราชธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ถัดมาคือ เจ้านางเส่งเมียะ ชายาในเจ้าแก้วเมือง ณ เชียงตุงบันทึกภาพ ณ วัดพระธาตุจอมดอย เมืองลัง นครเชียงตุง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงตุงอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เส้น สร้างโดยก้างอ้ายอุ่น และภรรยา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_317_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels