ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายหมู่เจ้านายเมืองแสนหวี เจ้านายเมืองเชียงตุงและเจ้านายเมืองสีป้อ แถวหลังเรียงจากซ้ายไปขวาบุคคลลำดับที่ 3 คือเจ้าห่มฟ้า เจ้าฟ้าเมืองแสนหวี ถัดมาคือเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง ลำดับที่ 40 ถัดมาเป็นบุคคลลำดับที่ 6 คือ เจ้าฟ้าเมืองสีป้อ ถัดมาคือเจ้ากองไท (กองไต) แถวกลางเรียงจากขวาไปซ้าย (นับรวมเด็ก) บุคคลลำดับที่ 7 คือ เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ชายาในเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ นอกนั้นไม่ทราบพระนาม

การแต่งกายจะสามารถเห็นได้ว่า เจ้านายชั้นผู้ใหญ ยังคงมีการแต่งกายแบบดั้งเดิมคือฉลององค์เป็นแบบดั้งเดิมของชายชาวไทเขิน คือสวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาว ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีเรียบทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย นุ่งกางเกงตัวหลวมเรียกว่า “เตี่ยวเป่าโย่ง” โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา ส่วนเจ้านายผ่ายหญิงแต่งกายแบบหญิงชาวไทเขินคือ ใส่เสื้อปั้ดที่นิยมใช้ทั้งหญิงชาวไทเขินและไทลื้อ มีรูปแบบคือสาปเสื้อด้านหน้าป้ายมาด้านข้างลำตัว สวมซิ่นแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งซิ่นต๋าที่นิยมใช้ทั้งหญิงชาวไทเขินและไทลื้อเช่นกัน บางองค์นุ่งซิ่นที่ทำจากผ้าแพร มุ่นมวยไว้กลางศีรษะ เรียกการเกล้ามวยแบบนี้ว่า “วิดว้อง” และนิยมที่จะนำดอกไม้สดมาติดที่มวยผม ส่วนเจ้านางองค์ขวาสุด แต่งกายแบบเด็กหญิงชาวตะวันตกที่นิยมกันในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_06_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2470-2478 ( ค.ศ.1927-1935)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
14.5 x 21 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading