ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายเจ้าห่มฟ้า เจ้าฟ้าเมืองแสนหวี และเจ้านางแหวนทิพย์ (ดาฟเน) ณ เชียงตุง ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง บันทึกภาพร่วมกัน ณ หอหลวง ทั้งสององค์ประทับบนตั่ง ที่เป็นรูปแบบศิลปะแบบพม่า บนตั่งมีหมอนสี่(หมอนสี่เหลี่ยม) ที่ด้านหน้ามีการปักด้วยลวดลายที่เป็นเฉพาะของไทใหญ่ ด้านหน้าตั่งทอดเครื่องใช้ที่ประกอบด้วย อูปหมาก(กล่องหมาก) คณโฑน้ำ หีบบุหรี่ และกระโถน 

ฉลององค์เจ้าห่มฟ้า คือเป็นแบบดั้งเดิมของชายชาวไทเขิน คือสวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาว ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีเรียบทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย นุ่งกางเกงตัวหลวมสีขาวเรียกว่า “เตี่ยวเป่าโย่ง” โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

ส่วนเจ้านางแหวนทิพย์ (ดาฟเน) ณ เชียงตุง สวมเสื้อหน้าหว่าย นุ่งซิ่น มุ่นมวยทรงกระบอก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_11_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12.5 x 18 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading