ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายเจ้าขุนมุ้ง เจ้าฟ้าเมืองหมอกใหม่ ฉลององค์สวมเสื้อครุย ซึ่งเสื้อครุยแบบนี้เรียกว่า ‘วุด โหล่ง จี’ เป็นเครื่องยศอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์พม่าพระราชทานให้ใช้ แตกต่างกันออกไปตามรายละเอียดของวัสดุและการประดับ มีใช้ตั้งแต่สมเด็จพระมหาอุปราช ไปจนถึงเจ้าฟ้าไทใหญ่ และเสนาอำมาตย์ของพม่า

บนโต๊ะทอดเครื่องยศที่น่าจะได้รับพระราชทานจากกษัตริย์พม่ามีตั้งแต่อูปหมาก(กล่องหมาก) หีบบุหรี่ และดาบ

ส่วนเจ้านางฝ่ายหญิง สวมเสื้อหน้าหว่าย นุ่งซิ่น มุ่นมวยทรงกระบอก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_12_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
15 x 1.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading