ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้าฟ้าติรราช (จายหลวง) โอรสในเจ้าฟ้ากองไท (กองไต) กับเจ้านางจ่ายุ้น ภายหลังเจ้าจายหลวง ขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง ลำดับที่ 43 ค.ศ.1947 – 1962 ถือเป็นองค์สุดท้ายในระบอบการปกครองแบบเจ้าฟ้าในเชียงตุง เจ้าจายหลวงอภิเษกสมรสกับเจ้านางจันแก้ว 
ฉลององค์แบบขาวตะวันตกคือ สวมสูทผูกเนคไท
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

เจ้าจายหลวง ประสูติในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นพระโอรสของเจ้าฟ้ากองไตกับพระนางจ่ายุ้นท์ ขณะยังทรงพระเยาว์พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ บัลลังก์เชียงตุงจึงตกอยู่ที่เจ้าฟ้าพรหมลือ ซึ่งเป็นพระปิตุลาของเจ้าจายหลวง

เจ้าจายหลวงได้ขึ้นครองตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงสละตำแหน่งเจ้าฟ้าเชียงตุงตามข้อตกลงของพม่า หลังการยึดอำนาจของนายพล เน วิน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลพม่าได้ดำเนินนโยบายยกเลิกระบอบเจ้าฟ้า เจ้าจายหลวงจึงถูกคุมตัวลงไปเมืองย่างกุ้ง และจองจำไว้ที่เรือนจำอินเส่ง เช่นเดียวกันกับเหล่าเจ้าฟ้าไทใหญ่อีกหลายพระองค์หลังถูกจองจำ นาน ๖ ปี ก็ถูกปล่อยตัว ทว่ามรสุมชีวิตของท่านยังไม่จบแค่นั้น ด้วยเหตุผลทางการเมืองทางการไม่อาจอนุญาตให้เดินทางกลับเชียงตุงได้ จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ย่างกุ้งจนวาระสุดท้าย เจ้าจายหลวงวัย ๗๐ ปี สิ้นพระชนม์ที่ย่างกุ้งเมื่อปี ๒๕๔๐ โดยไม่มีโอกาสได้เห็นบ้านเกิด ปิดฉากเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายแห่งเชียงตุง

COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_17_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490-2502 ( ค.ศ.1947-1959)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
5.5 x 5.5cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels