ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายเจ้าฟ้ากองไท หรือ เจ้ากองไต หรือ เจ้าก๋องไต ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง เข้าอภิเษกสมรสกับเจ้านางจ่ายุ้น ต่อมาทรงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าฟ้าหลวงเชียงตุงองค์ที่ 41 ต่อจากเจ้าพ่อ เจ้าฟ้ากองไท ครองราชย์เป็นเจ้าฟ้าเชียงตุงไม่ถึงหนึ่งปีก็ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 1937 

ฉลององค์น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการแต่งกายของชายชาวไทใหญ่และการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายชายของราชสำนักของอินเดีย คือ เป็นเสื้อครุยตัวยาว แบบที่นิยมในหมู่เจ้าฟ้าและเจ้านายฝ่ายชายของไทใหญ่ มีลักษณะเป็นเสื้อครุยคอตั้งแขนยาว ตัวยาวคลุมเข่า ซึ่งน่าจะเป็นผ้าที่มาจากต่างประเทศ โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_19_CT
SUBJECT AGE:
ปี พ.ศ.2480 (ค.ศ. 1937)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12.5 x 8 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels