ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้าส่วยแต้ก (เจ้าส่วยไตก์) หรือ เจ้าฟ้าส่วยไต้ก์ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วย และชายาเจ้านางเฮินคำ เจ้าฟ้าส่วยไต้ก์แต่งองค์ที่ผสมผสานของการแจ่งกายของไทใหญ่และจีน ฉลององค์เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” ตัดเย็บจากผ้าไหมของจีน โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา ส่วนเจ้านางเฮินคำ ใส่เสื้อปั้ดแบบของหญิงไทลื้อ แต่นำผ้าแถบโปร่งมีลวดลายมาห่มคล้ายสไบ เกล้าผมมวยและปล่อยยาว คล้ายทรงผมของหญิงชาวพม่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_27_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
13 x 8 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading