ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเนื่องในวันอภิเษกสมรสระหว่าง เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ โอรสในเจ้าแก้วนวรัฐ กับหม่อมบัวเขียว กับเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ที่หอคำหลวง เมืองเชียงตุง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2476 ฉลององค์ของเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง เป็นการผสมผสานเอาเสื้อของชุด ‘มหาลดา’ มาสวมเข้าคู่กับผ้าถุงไหมคำแบบไทเขิน ในราชสำนักเชียงตุงเรียกเสื้อแบบนี้ว่า “เสื้อกาบคำ” ส่วนชุด มหาลดา เป็นเครื่องทรงของพระมเหสีและเจ้านายสตรีชั้นสูงของราชสำนักพม่า  เวลาสวมจะเต็มครบชุดมีทั้งเสื้อ กรองคอ ส่วนของกระโปรง ชายไหว ชายแครง และอื่นๆประกอบอีกหลายชิ้น ในภาพที่เห็นคือนำมาสวมเฉพาะเสื้อ เกล้ามวยกลางศีรษะปักปิ่นคำ (ทองคำ)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เปรียบเทียบชุด ‘มหาลดา’ เป็นเครื่องทรงของพระมเหสีและเจ้านายสตรีชั้นสูงของราชสำนักพม่า  เวลาสวมจะเต็มครบชุดมีทั้งเสื้อ กรองคอ ส่วนของกระโปรง ชายไหว ชายแครง และอื่นๆประกอบอีกหลายชิ้น กับฉลององค์ของเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_31_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
4 x 4 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels