ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายหมู่ของเจ้านาง ที่เป็นชายาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และชายาในเจ้าฟ้ากองไท องค์ที่ 1 ซ้ายสุดคือ เจ้านางบุญยวง ชายาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือเจ้านางจ่ายุน ชายาในเจ้าฟ้ากองไท ถัดมาคือเจ้านางบัวทิพย์น้อย ชายา ลำดับที่ 6 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และถัดมาคือเจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายา ลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง 

ฉลององค์ของเจ้านางทั้ง 4 องค์ เป็นแบบที่นิยมกันในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา คือ ใส่”เสี้อปั้ด” เป็นเสื้อที่มีลักษณะสาปเสื้อป้ายไปด้านข้าง เป็นเสื้อที่นิยมใช้ในหมู่ของหญิงชาวไทลื้อทั่วไป เจ้านางบัวทิพย์หลวงนุ่ง “ซิ่นไทเขิน” ที่ทอจากไหมชั้นดี เป็นซิ่นที่มีโครงสร้างของลวดลายคล้ายกับ “ซิ่นเคื่อง” ของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา ส่วนเจ้านาง 3 องค์ฝั่งซ้ายคือ เจ้านางบุญยวง เจ้านางจ่ายุน และเจ้านางบัวทิพย์น้อยนุ่งซิ่นไหมคำ เป็นซิ่นชนิดพิเศษและมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม ที่พบการสวมใส่เฉพาะ เจ้านายฝ่ายหญิงของชาวไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา นอกจากนี้ยังสวมซิ่นลองในที่ทำจากผ้าพื้นสีเรียบ ปลายซิ่นติดด้วยผ้าลูกไม้ เมื่อเวลาสวมใส่จะเห็นซิ่นลองใน เฉพาะชายซิ่นเท่านั้น คาดทับผ้าซิ่นด้วยเข็มขัดที่ทำจากโลหะมีค่าขนาดใหญ่

เกล้ามวยที่เรียกว่าทรง “วิดว้อง” ปักปิ่นคำ(ทองคำ) เป็นปิ่นชนิดพิเศษขนาดใหญ่และเล็ก อันมีเอกลักษณ์ที่พบการสวมใส่เฉพาะกลุ่มเช่นกัน ใส่ตุ้มหูและใส่กำไลทั้งสองแขน ขนาดเล็กข้างละหลายวง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_33_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8 x 13 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels