ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายราชบุตร ราชธิดา ชายาในราชบุตร พร้อมด้วยโอรสและธิดา ของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถ่ายที่หอคำหลวง เมืองเชียงตุง เรียงจากซ้ายไปขวา (แถวแรกนั่งบนพิ้น) บุคคลแรกจากด้านซ้ายคือ เจ้านางเส่งเมียะ ชายาในเจ้าแก้วเมือง ในแถวที่ 2 (นั่งบนเก้าอี้) จากซ้ายไปขวา บุคคลแรกจากด้านซ้ายคือ เจ้านางจ่ายุ้น ชายาในเจ้าฟ้ากองไท ถัดมาคือ เจ้านางสุคันธา ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายาในเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ ถัดมาคือ เจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายาลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาเป็นบุคคลในด้านขวาแถวที่ 2 (นั่งบนเก้าอี้) บุคคลที่ 4 คือ เจ้านางบัวทิพย์หลวง ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือ เจ้านางแหลง ชายาลำดับที่ 4 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง

 แถวที่ 3 ในท่ายืน เรียงจากขวาไปซ้าย บุคคลแรกคือ เจ้ายอดเมือง ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์น้อย ถัดมาเป็นบุคคลลำดับที่ 4 คือ เจ้าสิงห์ชัย ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง ถัดมาคือเจ้าฟ้าติรราช (จายหลวง) ราชบุตรในเจ้าฟ้ากองไท กับเจ้านางจ่ายุ้น ถัดมาคือเจ้าขุนศึก ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ถัดมาคือ เจ้าแก้วเมือง ราชบุตรในในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางบัวทิพย์หลวง

ฉลององค์ของเจ้านายฝ่ายชายและเจ้านายองต์น้อยๆเป็นแบบตะวันตกคือ เจ้านายฝ่ายชายใส่เสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงขายาวคาดเข็มขัด เจ้านายชายองค์น้อยใส่เสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าหนัง เจ้านายหญิงองค์น้อย ใส่ชุดเสื้อกระโปรงแบบเด็กหญิงชาวตะวันตก 

ส่วนเจ้านางฝ่ายหญิงยังคงแต่งชุดแบบไทเขินคือ สวม  “เสื้อไต” หรือ “เสื้อหน้าหว่าย” นุ่งซิ่นมีทั้งผ้าพื้นและผ้าที่มีลวดลาย รวบผมมุ่นมวยไว้ด้านหลัง บางองค์ถือกระเป๋าถือแบบของหญิงชาวตะวันตก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_38_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
10.5 x 15 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading