ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา บุคคลในท่านั่งแถวที่ 3 บุคคลลำดับที่ 3 จากด้านซ้ายคือ เจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายาลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือ เจ้านางบัวทิพย์น้อย ชายาลำดับที่ 6 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือ เจ้าบัวสวรรค์ ธิดาในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง ถัดมาคือ เจ้านางแหลง ชายาลำดับที่ 4 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือเจ้านางยวง ชายาลำดับที่ 5 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง  ฉลององค์นุ่งขาวห่มขาว สำหรับไปบำเพ็ญกุศลร่วมกัน บันทึกภาพร่วมกัน ณ หอสวนเล้า เชียงตุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_43_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
11 x 15 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading