ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา (แถวหน้า) บุคคลลำดับที่ 1 คือ เจ้าแก้วเมืองในวัยเยาว์ ถัดมาคือเจ้านางแหลง ชายาลำดับที่ 4 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือเจ้านางยวง ชายาลำดับที่ 5 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง ถัดมาคือเจ้าบุญวาทย์ บุคคลในแถวหลัง เรียงจากขวาไปซ้าย บุคคลลำดับคนที่ 1 คือ เจ้านางบัวทิพย์น้อย ชายาลำดับที่ 6 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง และถัดมาคือเจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายาลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง 

ฉลององค์ของเเจ้านาง แต่งองค์แบบที่นิยมกันในหมู่เจ้านายฝ่ายหญิงของไทเขินและไทลื้อในสิบสองปันนา คือ ใส่”เสี้อปั้ด” เป็นเสื้อที่มีลักษณะสาปเสื้อป้ายไปด้านข้าง เป็นเสื้อที่นิยมใช้ในหมู่ของหญิงชาวไทลื้อทั่วไป เจ้านางสององค์ด้านหน้านุ่ง “ซิ่นไทเขิน” ที่ทอจากไหมชั้นดี เป็นซิ่นที่มีโครงสร้างของลวดลายคล้ายกับ “ซิ่นเคื่อง” ของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

ส่วนเจ้านางสององค์หลังนุ่ง “ซิ่นตาเขิน” เป็นซิ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากซิ่นต๋าของหญิงขาวไทยวนในล้านนา เกล้ามวยที่เรีกว่า “วิดว้อง” ปักปิ่นคำ(ทองคำ)และเพชรพลอย สวมรองเท้าแตะ

ส่วนเจ้าชายน้อยทั้งสององค์ ฉลององค์แบบเด็กชายชาวไทเขินคือใส่เสื้อคอกลมแขนสามส่วนกระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน นุ่งกางเกงตัวหลวมที่เรียกว่า “เตี่ยวเป่าโย่ง” และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_44_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
7 x 10 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading